fbpx
При безоплатному постачанні товарів/послуг у межах господарської діяльності податкові зобов’язання нараховуються відповідно до п. 185. 1 ПКУ база оподаткування ПДВ визначається відповідно до п. 188. 1 ПКУ. При цьому податкові зобов’язання у відповідності з п. 198. 5 ПКУ не нараховуються. У такому випадку постачальник (платник ПДВ) має дорівнювати 2 податкові накладні: • одну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання;• другу – на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/балансової (залишкової) вартості/звичайної ціни над фактичною ціною. У той же час, згідно п. 32 підрозділу 2 р. XX ПКУ тимчасово, на період проведення АТО і/або введення воєнного стану згідно із законодавством, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України і постачання на митній території України, зокрема: • лікарських засобів і медичних виробів згідно з пп. «в» п. 193. 1 ПКУ, призначених для використання закладами охорони здоров’я і учасниками АТО для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення АТО і/або введення воєнного стану відповідно до законодавства отримали поранення, контузії або інше пошкодження здоров’я, в обсягах, визначених КМУ;• лікарських засобів і медичних виробів без держреєстрації та дозвільних документів щодо можливості ввезення на митну територію України, призначених для використання закладами охорони здоров’я і учасниками АТО для надання медичної допомоги фізичним особам, які в період проведення АТО і/або введення воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії або інше пошкодження здоров’я, за переліком і в обсягах, встановлених КМУ. Крім того, згідно з пп. 197. 1. 15 ПКУ від оподаткування ПДВ також звільняються операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, освіченими та зареєстрованими відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь – якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах. ІНК ГФСУ від 01. 02. 2018 р. № 407/6/99- 99- 15- 03- 02- 15/ІПК

За матеріалами ligazakon.ua