Чи повинен ФОП – загальносистемник вести облік товарних запасів

Порядок оподаткування доходів фізосіб – підприємців визначений ст. 177 ПКУ. Згідно п. 177. 2 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця. Відповідно до п. 177. 10 ПКУ фізичні особи – підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат. Форма та Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат затверджено наказом Міндоходів від 16. 09. 2013 р. № 481. Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат не передбачено ведення залишку товарних запасів фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування. Поняття «запаси» визначено П(С)БО 9 “Запаси”. У той же час, п. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999 року № 996 – XIV (далі – Закон № 996) передбачено, що бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який веде підприємство. Дію Закон № 996 не поширюється на таку категорію суб’єктів господарювання як фізичні особи – підприємці. Отже, нормами чинного законодавства обов’язок із ведення обліку товарних запасів фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування не передбачено. ІПК ГФС від 06. 02. 2018 р. № 506/ПРО/99- 99- 13- 01- 02- 14/ІПК

За матеріалами ligazakon.ua