Чи виникають коригувальні різниці на суму нарахованої амортизації ОС, яка капіталізується і формує вартість об’єкта незавершеного будівництва

Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва і капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів (п. 25 Методрекомендацій з бухгалтерського обліку ОС, затверджених наказом Мінфіну від 30. 09. 2003 року № 561). Тобто сума нарахованої у бухгалтерському обліку амортизації ОЗ, які беруть участь у створенні іншого об’єкта ОС, може не включатися в бухгалтерському обліку на витрати звітного періоду і не впливають на фінансовий результат до оподаткування, визначений згідно з правилами бухобліку, а капіталізуватися і враховуватися при формуванні вартості об’єкта незавершеного будівництва. Враховуючи зазначене, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої у бухгалтерському обліку амортизації ОС (НМА) і зменшується на суму розрахованої амортизації ОС (НМА) у відповідності з п. 138. 3 ПКУ незалежно від того, чи включена така амортизація до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку або вона включена у вартість об’єкта незавершеного будівництва. При визначенні різниць згідно пп. 138. 1 і 138. 2 ПКУ враховується вся сума нарахованої у звітному періоді амортизації ОС (НМА) без її поділу на частину амортизації, яка приймала участь в визначенні фінансового результату до оподаткування у складі витрат. Роз’яснення з розділу 102. 05 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ.

За матеріалами ligazakon.ua