ФСС з ТВП роз’яснив особливості розрахунку середньої зарплати для виплати лікарняних

ФСС з ТВП зазначив, що якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку з відповідним поважних причин або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку. В такому випадку середня заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44), а за один робочий день (годину) – на середньомісячну кількість робочих днів (годин), встановлену на підприємстві (у структурному підрозділі або за індивідуальним графіком роботи). Отже, для розрахунку середньоденної заробітної плати при визначенні розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності у згаданих випадках необхідно місячну тарифну ставку (посадовий оклад) розділити на середньомісячну кількість робочих днів (годин), встановлену на підприємстві. У цьому випадку середньомісячну кількість робочих днів (годин) визначають шляхом ділення балансу робочого часу підприємства за календарний рік, в якому настав страховий випадок, на дванадцять місяців (лист від 23. 05. 2013 р. № 04 – 29 – 1326).

За матеріалами ligazakon.ua