Іноземні інвестори не зобов’язані продавати половину валютної виручки в рамках розподілу продукції

НБУ відзначив, що на операції інвестора (представництва іноземного інвестора на території України), що здійснюються для потреб угоди про розподіл продукції, не поширюється ряд обмежень, передбачених законодавством України, зокрема, щодо: – розрахунків за експортно – імпортними операціями, у тому числі щодо строків, встановлених Законом про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті;- отримання та повернення резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів;- отримання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти як засобу платежу в межах розрахунків між інвесторами за відповідною угодою про розподіл продукції;- переказування коштів в іноземній валюті на користь нерезидентів щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, у тому числі вимоги щодо проведення цінової експертизи для підтвердження відповідності цін кон’юнктурі ринку та документального підтвердження фактичного надання послуг, виконання робіт чи передання прав інтелектуальної власності;- обов’язкового продажу на МВР надходжень в іноземній валюті, одержані інвесторами – сторонами угоди про розподіл продукції, від реалізації частини продукції, яка є їх власністю, власністю інших інвесторів або держави, а також від здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції (лист від 20. 06. 2013 р. № 29 – 216/6760/7303).

За матеріалами ligazakon.ua