fbpx
НБУ відзначив, що на операції інвестора (представництва іноземного інвестора на території України), що здійснюються для потреб угоди про розподіл продукції, не поширюється ряд обмежень, передбачених законодавством України, зокрема, щодо: – розрахунків за експортно – імпортними операціями, у тому числі щодо строків, встановлених Законом про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті;- отримання та повернення резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів;- отримання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти як засобу платежу в межах розрахунків між інвесторами за відповідною угодою про розподіл продукції;- переказування коштів в іноземній валюті на користь нерезидентів щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, у тому числі вимоги щодо проведення цінової експертизи для підтвердження відповідності цін кон’юнктурі ринку та документального підтвердження фактичного надання послуг, виконання робіт чи передання прав інтелектуальної власності;- обов’язкового продажу на МВР надходжень в іноземній валюті, одержані інвесторами – сторонами угоди про розподіл продукції, від реалізації частини продукції, яка є їх власністю, власністю інших інвесторів або держави, а також від здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції (лист від 20. 06. 2013 р. № 29 – 216/6760/7303).

За матеріалами ligazakon.ua