fbpx
ДПС р. в Києві зазначила, що податковим агентом фізособи під час оподаткування суми, виданої під звіт та не повернутої протягом відповідного строку, є особа, що видала таку суму. Оподаткуванню підлягають кошти, видані: а) на відрядження – у сумі, що перевищує відрядні видатки, розраховані згідно з розділом ПКУ про оподаткування прибутку підприємств;б) під звіт для виконання окремих цивільно – правових дій – у сумі, що перевищує фактичні витрати на виконання таких дій. Податок, нарахований на суму такого перевищення, утримується за рахунок будь-яких оподатковуваних доходів фізособи (після оподаткування). Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається до закінчення п’ятого банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку: а) завершує таке відрядження;б) завершує виконання окремої цивільно – правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти. За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання звіту. Разом з цим, в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід фізособи включається сума надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, і підлягає обкладенню ПДФО за ставками, визначеними п. 167. 1 ПКУ. База оподаткування надміру витрачених коштів помножується на негрошовий коефіцієнт (лист від 22. 05. 2013 р. № 335/10/06 – 4 – 06).

За матеріалами ligazakon.ua