"Максимальна деталізація" операції в первинному документі: важливо?

Черговий випадок оскарження результатів перевірки, доведений до касаційної інстанції. Так, під час проведення невиїзної документальної перевірки податковий орган вказав на ряд недоліків первинної документації, а саме: відсутність протоколу погодження ціни, умов, на яких буде прийматися якість виконаних робіт;неможливість встановити зміст наданих послуг;відсутність в акті здачі – приймання робіт (надання послуг) дані про особу, яка його підписала від замовника;відсутність в рахунку – фактурі відомостей про особу, яка його склала;вказані незрозумілі одиниці виміру послуг у рахунку – фактурі і акті здачі – приймання робіт;термін сплати на підставі договору. При цьому ступінь деталізації опису господарської операції в первинному документі законодавством не встановлена. Умовою документального підтвердження операції є можливість на підставі наявних документів зробити висновок про те, що витрати фактично понесені. Власне відсутність максимальної деталізації виду виконаних послуг окремих позицій у первинних облікових документах, не впливають на зміст господарської операції, не перешкоджає прийняттю цих документів до обліку та не є свідченням відсутності виконаних господарських операцій. Крім того, за своїм економіко – юридичним змістом послуга являє собою діяльність, результати якої не мають матеріального вираження, а реалізуються і споживаються в процесі її здійснення. Виходячи із специфіки послуги як предмета господарської операції, акт наданих послуг із зазначенням фактично поставлених послуг за напрямами, зазначеними у договорі, є достатнім доказом, який підтверджує факт виконання такої господарської операції. Постанова ВСУ від 04. 04. 2018 р. у справі № 810/4751/13 – а. Цікавить тема первинних документів – тоді вам слід звернути увагу на матеріали газети “Інтерактивна бухгалтерія”: • Реквізити первинних документів: коротко про головне; • Електронні первинні документи: як це виглядає + Зразок положення про документуванні в електронній формі Для отримання доступу до цього та інших матеріалів – скористайтесь БЕЗКОШТОВНИМ 3 – денним доступом до сервісу.

За матеріалами ligazakon.ua