Мінфін розглянув особливості бухобліку ПДВ

Мінфін зазначив, що суми податкових зобов’язань з ПДВ відображаються платниками за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість», у кореспонденції з дебетом субрахунку 643 «Податкові зобов’язання» у разі перевищення звичайної ціни продажу товарів, робіт, послуг, необоротних активів над фактичною ціною. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період, для цілей бухгалтерського обліку визнається витратами. Отже, суму нарахованого податкового зобов’язання, збільшену в результаті перевищення звичайної ціни продажу товарів, робіт, послуг, необоротних активів над фактичною ціною їх продажу, слід відносити до складу інших витрат поточного періоду. Така операція відображається за дебетом субрахунка 949 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитом субрахунку 643 «Податкові зобов’язання» (лист від 07. 05. 2013 р. № 31 – 08410 – 07/23 – 1524/2/1696).

За матеріалами ligazakon.ua