fbpx
Мінфін зазначив, що необоротний актив перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом. Іншими причинами невідповідності критеріям визнання активом можуть бути втрата установою контролю за об’єктом необоротних активів, втрата активом споживчих властивостей, неможливість використання активу для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи. Для нематеріальних активів такими причинами можуть бути витікання терміну дії патенту, свідоцтва, строків корисного використання тощо (лист від 31. 12. 2013 р. № 31 – 08420 – 07 – 21/38615).

За матеріалами ligazakon.ua