fbpx
У трудові книжки за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер і найменування відповідних документів, зокрема, записи про час служби у складі ЗСУ та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби (п. 2. 19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29. 07. 1993 р. № 58, далі – Інструкція № 58). Такі записи вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві. На це звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 04. 04. 2018 р. № 156/0/22 – 18 і додає: період проходження військової служби не може підтверджуватися відповідними записами, занесеними в трудові книжки працівників. Документом для підтвердження проходження військової служби є військовий квиток. Такий висновок підтверджує той факт, що працівнику, якого мобілізували або закликали на строкову військову службу, після демобілізації запис про проходження військової служби до трудової книжки не вносять. Раніше Держпраці роз’яснила: запис у трудову книжку працівника про проходження військової служби вноситься в трудову книжку працівників, прийнятих на роботу після закінчення служби в Збройних силах України, на основі військового квитка. У той же час фахівці Держпраці повідомили: запис у трудову книжку працівника про проходження військової служби за призовом по мобілізації або на особливий період, який працює і має запис у трудовій книжці про прийом на роботу, може не проводитися. Однак такі висловлювання Держпраці не узгоджуються з вимогами Інструкції № 58.

За матеріалами ligazakon.ua