Мінсоцполітики розглянуло умови створення комісії із соцстрахування

Мінсоцполітики зазначило, що комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства. На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства. Отже, для призначення матеріального забезпечення застрахованим особам на підприємстві у місячний строк після його державної реєстрації залежно від кількості працюючих створюється комісія по соціальному страхуванню або обирається уповноважений із соціального страхування. Якщо на підприємстві обраний уповноважений із соціального страхування підприємства і в зв’язку з збільшенням чисельності (більше 15 осіб працюючих за наймом) виникає зобов’язання створити комісію із соціального страхування підприємства, такий уповноважений буде виконувати покладені на нього обов’язки до моменту створення такої комісії. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів в місяць. Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам. Комісія правомочна приймати рішення за умови присутності на засіданні більше половини її членів за наявності представників кожної сторони (лист від 22. 07. 2013 р. № 378/18/99 – 13).

За матеріалами ligazakon.ua