fbpx
Мін’юст у ході розгляду питання про те, чи можливо в статут підприємства включити умову щодо форми організації бухгалтерського обліку та застереження про обов’язки керівника підприємства погоджувати прийом та звільнення головного бухгалтера з загальними зборами учасників підприємства, зазначив наступне. Статут є локальним нормативним актом і не повинен суперечити законодавству за своєю формою і змістом. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника або уповноваженого органу (посадових осіб) відповідно до законодавством і установчими документами. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації з переліку, визначеного статтею 8 Закону про бухгалтерський облік. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством згідно з законодавством та установчими документами. Питання призначення та звільнення працівників підприємства, включаючи головного бухгалтера, визначається виключно законодавством. Вимоги до змісту установчих документів визначені статтею 88 ЦКУ (лист від 28. 05. 2013 р. № 4290 – 0 – 4 – 13/6. 1).

За матеріалами ligazakon.ua