НБУ роз’яснив особливості касового обліку філіями, які використовують РРО

На думку НБУ, якщо юридична особа перебуває на значній відстані (в іншому населеному пункті) від відокремленого підрозділу, який використовує при розрахунках РРО, ведення касової книги таким підрозділом вирішується юридичною особою з урахуванням вимог щодо забезпечення оприбуткування готівки, визначених Положенням про ведення касових операцій. Відокремлені підрозділи мають можливість вибору способів зарахування готівки на банківські рахунки, одним з яких є здавання готівкової виручки в будь-який банк для її перекладу і зарахування на певні банківські рахунки без оприбуткування в головній книзі цього юридичної особи або інших небанківських фінансових установ, які мають ліцензію Держфінпослуг на здійснення переказу коштів. Для обліку операцій з готівкою в національній валюті, яка проходить через каси юридичної особи, ведеться одна касова книга. Ведення окремої касової книги юридичною особою для структурного підрозділу, який використовує в роботі РРО, та здійснення в ній записів з оприбуткування готівки такого структурного підрозділу, не передбачено вимогами Положення (лист від 30. 04. 2013 р. № 11 – 117/1518/5387).

За матеріалами ligazakon.ua