fbpx
Держстат зазначив, що для юридичних осіб, які є некомерційними організаціями, не передбачено винятків у частині складу фінансової звітності та порядку її подання. Тому згадані суб’єкти повинні надавати на адресу органів державної статистики фінансову звітність, складену за формами, затвердженими Мінфіном. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Мінфіном. Тому для отримання роз’яснень з вищезазначеної проблематики, а також у разі виникнення інших питань щодо складання та подання фінансової звітності слід звертатися в зазначене відомство. Для опрацювання питань перекладу та змісту МСФЗ, розгляду і схвалення рекомендацій щодо їх оприлюднення та імплементації, а також підготовки заходів щодо вдосконалення порядку застосування МСФЗ в Україні при Мінфіні створена Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (лист від 19. 03. 2013 р. № 18. 1 – 25/Н – 19 – 13/20).

За матеріалами ligazakon.ua