Оштрафують за неподання разом з декларацією з рентної плати копії форми № 2ТП – водгосп (річна)

Платники рентної плати зобов’язані одночасно з податковими деклараціями подавати контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води (пп. 255. 11. 19 ПКУ). У частині статзвітності аналогічна обов’язок прописана в п. 1. 11 р. І Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди від 16. 03. 2015 № 78: копії звітів про використання води за формою № 2ТП – водгосп (річна) з відміткою про отримання (штампом організації, що прийняла звіт, та датою прийняття) подаються платниками рентної плати за спеціальне використання води в територіальні органи ГФС. У той же час застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання до контролюючого органу копії статистичного звіту нормами ПКУ не передбачено. Підкатегорія 121. 06 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

За матеріалами ligazakon.ua