fbpx
Держпраці у ході розгляду особливостей проведення перевірок суб’єктів господарювання зазначив наступне. Перевірок додержання законодавства про працю підлягають суб’єкти господарювання, які віднесені до високого ступеня ризику, незалежно від системи оподаткування, обліку та звітності. Позапланові перевірки проводяться за той період, в якому зафіксовані порушення, що стали підставою для проведення перевірки. При проведенні планової перевірки, як правило, перевіряється період з часу останньої перевірки або останній календарний рік. Перевірки проводяться шляхом вивчення документів, поданих роботодавцем. У разі якщо для вивчення певного питання необхідні документи, термін зберігання яких закінчився, роботодавець повинен надати державному інспектору праці акт знищення необхідних документів, оформлений в установленому порядку. При перевірці вивчаються ті питання, які стали підставою для проведення перевірки незалежно від закінчення строку давності притягнення до адміністративної відповідальності. Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання. У разі проведення виїзної перевірки у приміщенні Держпраці або його територіального органу оригінали первинних документів надаються керівником або його заступником, або іншою уповноваженою особою підприємства. У більшості випадків такі перевірки проводяться за бажанням керівників суб’єктів господарювання. У разі відсутності у суб’єкта господарювання адміністративної будівлі керівник може бути запрошений (а не викликаний) у приміщення Держпраці або її територіальних органів (лист від 24. 05. 2013 р. № 210/21/01/2366 – 13).

За матеріалами ligazakon.ua