fbpx
Міндоходів зазначило, що при отриманні на безоплатній основі основних засобів для цілей оподаткування визнаються доходи в розмірі суми їх амортизації в момент її нарахування. При цьому така амортизація включається у витрати в разі використання у господарській діяльності цих основних засобів. У разі подальшої реалізації таких основних засобів сума перевищення доходів від продажу над їх вартістю, яка була включена до складу доходів, включається до доходів платника податку, а сума перевищення вартості, що була включена до складу доходів над доходами від такого продажу включається до витрат платника. Також автори листа повідомили, що у разі безоплатної передачі на баланс необоротних матеріальних активів за рішенням Держземагентства і такого ж безоплатного їх повернення за умови дотримання вимог пп. 197. 1. 16 ПКУ такі операції звільняються від оподаткування ПДВ (лист від 20. 05. 2013 р. № 2886/6/99 – 99 – 19 – 03 – 02 – 15).

За матеріалами ligazakon.ua