Податківці нагадали вимоги до електронних первинних документів

Міндоходів відзначило, що первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов’язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень. Платник податків зобов’язаний після початку перевірки надати посадовим особам податкових органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. При проведенні перевірок податківці мають право отримувати від платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово – господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків. Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису. Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене відповідно до Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу. Невиконання платником податку зазначених вимог до первинних документів та іншим документам, пов’язаним з обчисленням і сплатою податків, які ведуться в електронному вигляді, є підставою для невизнання їх підтверджуючими документами податковими органами (лист від 14. 05. 2013 р. № 2521/6/99 – 99 – 18 – 06 – 05 – 15).

За матеріалами ligazakon.ua