fbpx
ГФСУ на своєму офіційному веб – сайті оприлюднила Проект наказу Мінфіну “Про затвердження Змін до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств”. Проект наказу підготовлений у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році” від 07. 12. 2017 р. № 2245 – VIII, яким, зокрема, було введено встановлення єдиного терміну подання річної податкової декларації з податку на прибуток, оновлення різниць, передбачених для коригування фінрезультату до оподаткування, зменшення податку на прибуток на суму сплаченого акцизного податку, розширення кола платників, звільнених від оподаткування прибутку підприємств. Основною метою підготовки проекту наказу є затвердження змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20. 10. 2015 р. № 897. Такі зміни, зокрема, передбачають: • перейменування рядки “Код за ЄДРПОУ” у декларації з податку на прибуток та додатках до неї на “Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта”. При цьому в такій рядку повинен зазначатися код ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);• проставлення в рядку 9 декларації з податку на прибуток позначки платниками єдиного податку;• доповнення додатка ЗП до декларації з податку на прибуток новим рядком 16. 5 “Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойлі), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (згідно з пунктом 15 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)”;• нову редакцію додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.

За матеріалами ligazakon.ua