Прискорена амортизація для основних засобів 4 групи: порядок нарахування

Платник податку на прибуток має право на застосування прискореної амортизації основних засобів 4-ї групи у відповідності з положеннями п. 43 підрозділу 4 р. XX ПКУ, починаючи з 01. 05. 2017 р. за умови, якщо витрати на придбання даних основних засобів понесені (нараховані) платником податку після 1 січня 2017 року, і з початку року такі основні засоби в експлуатацію не вводились. Крім того, платником податків може застосовуватися зазначений метод амортизації до частини основних засобів 4 – ї групи, за умови їх відповідності критеріям, встановленим п. 43 підрозділу 4 розділу XX ПКУ, з використанням мінімально допустимого строку амортизації, рівного 2 – м рокам. У разі ліквідації основних засобів 4 – ї групи, тобто припинення використання у власній господарській діяльності, а також у разі безоплатної передачі, внесення до статутного капіталу, крадіжки, платник податку повинен здійснити коригування фінрезультату до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до п. 43 підрозділу 4 р. XX ПКУ протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів. У разі здійснення ремонту основних засобів (відповідно, виведення їх з експлуатації або консервації) необхідність перерахунку амортизації в межах одного з податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, не виникає. ІНК Офісу великих платників податків ГФС від 20. 06. 2017 р. № 732/ІПК/28- 10- 01- 03- 11

За матеріалами ligazakon.ua