fbpx
Міндоходів розробило форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці (крім спрощенців) та фізичні особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, та Порядок її ведення. Зокрема, передбачена можливість ведення книги в електронному вигляді. Електронна книга реєструється протягом 3 днів після отримання податковим органом заяви, підписаної ключем, отриманим в АЦСК. Виправлення помилок або коригування в електронній книзі здійснюються шляхом доповнення рядка, в якому відображається негативне чи позитивне значення. Проект книги містить такі графи: 1) дата запису;2) сума доходу від господарської або незалежної профдіяльності, зокрема, надходження на поточний рахунок та в касу, заборгованість, за якою минув строк позовної давності, безоплатно отримані товари (роботи, послуги);3) сума повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи і послуги) або повернення передоплати;4) різниця між графами 2 та 3;5) реквізити документів, що підтверджують витрати, пов’язані з отриманим доходом, наприклад, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг). 6) сума витрат, які документально підтверджені і пов’язані з одержанням доходу;7) витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих працівників;8) фактично понесені інші витрати, пов’язані з одержанням доходу, які не зазначені у графах 6 та 7, зокрема, витрати на оплату послуг зв’язку, орендних та комунальних платежів;9) сума чистого оподатковуваного доходу: різниця між доходами (графа 4) і витратами (графи 6 – 8).

За матеріалами ligazakon.ua