Розроблена нова редакція Закону про електронний цифровий підпис

Розроблений законопроект від 14. 06. 2013 р. про внесення змін в Закон про електронний цифровий підпис в два етапи: 1) з 01. 01. 2014 р. передбачити: – термін проведення акредитації центрів сертифікації ключів, термін дії свідоцтв про такий акредитації, процедуру акредитації центрів сертифікації ключів, що створюються органами державної влади;- здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері послуг електронного цифрового підпису;2) з 01. 01. 2017 р. викласти Закон у новій редакції з новою назвою «Про електронного підпису та електронних довірчих послуги» та з такими основними нововведеннями: – розширення переліку і диференціація послуг з використання вдосконаленої підпису, запровадження поняття електронних довірчих послуг, до складу яких входять електронні послуги з надання засобів електронного підпису, електронної позначки часу; по перевірці вдосконаленої підпису або штампа, накладеного на електронні дані; зі зберігання, отримання електронних даних; за аутентифікації інформаційно – телекомунікаційних систем і веб – сайтів, а також послуг по створенню та обслуговування сертифікатів ключів для вдосконалених електронних підписів;- встановлення вимог до надійних засобів створення і перевірки кваліфікованих підпису та електронної печатки;- встановлення різних видів юридичної відповідальності за порушення прав суб’єктів, які отримують або надають електронні довірчі послуги, та визначення гарантій забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані суб’єктам, які отримують, надають електронні довірчі послуги або третім особам;- визнання в Україні іноземних електронних підписів і їх сертифікатів відкритих ключів, що використовуються при наданні юридично значущих електронних послуг резидентам.

За матеріалами ligazakon.ua