Розроблено законопроект про вдосконалення держнагляду

Держпідприємництва виконав доручення Президента і розробило законопроект про вдосконалення державного нагляду (контролю) (проект від 02. 07. 2013 р. ). З цією метою пропонується виключити з ГКУ перелік сфер господарської діяльності, в яких держава здійснює контроль і нагляд, і передати це питання на Закон про держнагляд, який внести наступні зміни. Удосконалити терміни «державний нагляд (контроль)», «треті особи». Визначити перелік органів держнагляду і сфери їх контролю, скоротити перелік відносин, пов’язаних зі здійсненням державного нагляду, на які не поширюється дія Закону про держнагляд. Передбачити: – обов’язкове розміщення на сайтах органів держнагляду нормативно – правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів контролю, і заборона перевіряти дотримання тих вимог, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб’єктів господарювання;- проведення комплексної планової перевірки суб’єкта господарювання протягом календарного року спільно з усіма уповноваженими органами держнагляду;- затвердження КМУ порядку формування і виконання планів проведення комплексних заходів державного нагляду;- оприлюднення планів проведення комплексних заходів держнагляду на сайті уповноваженого органу та на веб-сайтах органів держнагляду до 20 грудня року, що передує плановому;- виключення з переліку підстав для проведення позапланових заходів держнагляду звернень юридичних та безпідставних звернень фізосіб. Крім того, скасовується Закон про особливості здійснення держнагляду щодо фізосіб – підприємців та юросіб, які застосовують спрощену систему оподаткування.

За матеріалами ligazakon.ua