СГ з цього року почав застосовувати амортизаційні різниці: як визначити балансову вартість ОЗ та строки корисного використання

Платник податку на прибуток, який у попередніх податкових (звітних) роках не застосовував коригувальні різниці у відповідності з розділом III ПКУ, зокрема при нарахуванні амортизації необоротних активів згідно з пп. 138. 1, 138. 2 ПКУ з метою нарахування податкової амортизації згідно пп. 138. 3. 1 ПКУ визначає балансову вартість необоротних активів за правилами бухгалтерського обліку станом на 01 січня податкового (звітного) року, починаючи з якого він коригує фінансовий результат до оподаткування на всі різниці, передбачені р. III ПКУ. Крім того, якщо строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше, ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів, то для розрахунку амортизації використовуються терміни, встановлені пп. 138. 3. 3 ПКУ, а якщо є більше, ніж ті, які встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються терміни корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку. Роз’яснення з розділу 102. 05 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ.

За матеріалами ligazakon.ua