Ставки радіочастотного ресурсу зменшуються в місяці неповної ліцензії

Міндоходів запропонувало суб’єктам господарювання, які користувалися в звітному місяці радіочастотним ресурсом на підставі ліцензії, термін дії якої почався чи закінчився в зазначеному місяці, розраховувати суму збору за користування радіочастотним ресурсом пропорційно кількості календарних днів дії ліцензії. З цією метою у колонці 5 розділу 1 Розрахунку слід проставляти ставки збору, розраховані за формулою: С = С1 : Дм х Дл, гдеС1 – місячна ставка;Дм – кількість календарних днів у звітному місяці;Дл – кількість календарних днів дії ліцензії у звітному місяці. Обчислення ставки і пояснення до нього можна навести в додатку до податкового розрахунку (лист від 10. 06. 2013 р. № 4602/6/99 – 99 – 15 – 04 – 01 – 16).

За матеріалами ligazakon.ua