fbpx
Мінфін зазначив, що у фінансовій звітності, затвердженої НП(С)БО 1, не передбачено відображення податкових різниць. Планується інформацію про податкові різниці розкривати у примітках до фінансової звітності. В державні органи квартальна фінансова звітність подається у складі балансу і звіту про фінансові результати (лист від 24. 05. 2013 р. № 31 – 08410 – 07 – 29/15861).

За матеріалами ligazakon.ua