fbpx
Міносвіти розглянуло питання щодо встановлення тарифних розрядів педагогічним працівникам коледжу, які мають науковий ступінь і вчене звання, однак не проходили атестацію як педагогічні працівники, і повідомило наступне. Посади викладачів внз I – II рівнів акредитації (у даному випадку – коледжу) є педагогічними. Всі педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Якщо володар вченого звання та наукового ступеня ніколи не працював педагогом і жодного разу не проходив атестацію, при прийомі на посаду викладача коледжу йому встановлюється посадовий оклад як вчитель без категорії. Якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем і вченим званням, такому працівнику за рішенням керівника навчального закладу встановлюються відповідні доплати. Такий працівник може пройти позачергову атестацію, яка проводиться за його заявою з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше ніж через два роки після присвоєння попередньої (лист від 07. 11. 2012 р. № 1/11 – 17346).

За матеріалами ligazakon.ua