fbpx
Заборгованість орендодавця, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, перед орендарем за авансовий платіж з орендної плати нежитлового приміщення, що підпадає під визначення безнадійної, у випадку якщо стягнення її стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс – мажорних обставин), що підтверджено сертифікатом торгово – промислової палати про настання обставин непереборної сили. Списання такої заборгованості за рахунок створених резервів сумнівної заборгованості регулюється положеннями п. 139. 2 ПКУ. Нагадаємо, безнадійна заборгованість – заборгованість, стягнення якої стало неможливим, зокрема у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс – мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством (пп. “ж” п . 14. 1. 11 ПКУ). ТПП та її регіональні органи свідчать форс – мажорні обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс – мажорних обставин для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно (п. 1 ст. 14 – 1 Закону № 671/97). Протягом терміну дії Закону № 1669 – VII єдиним належним і достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс – мажор), які мали місце на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, сертифікат ТПП. ІПК ГФС від 14. 02. 2018 р. № 611/6/99- 99- 15- 02- 02- 15/ІПК

За матеріалами ligazakon.ua