fbpx
Насамперед нагадаємо: в редакції ПКУ, чинній до 01. 01. 2017 р. , фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат з нарахування роялті у повному обсязі, якщо роялті, нараховані на користь, зокрема, нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), зазначених у пп. 39. 2. 1. 2 ПКУ (пп. 140. 5. 7 ПКУ). Згідно пп. 140. 5. 6 ПКУ, у редакції, що діє з 01. 01. 2017 р. , фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат з нарахування роялті (крім операцій, які визнаються контрольованими у відповідності зі ст. 39 ПКУ) на користь нерезидента (в т. ч. нерезидента, зареєстрованого в державах (на територіях), зазначених у пп. 39. 2. 1. 2 ПКУ), перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному. Вимоги обох норм не застосовуються, зокрема, якщо операція не є контрольованою. Оскільки вартісні критерії контрольованих операцій встановлені в розрахунку на рік, рішення про незбільшення фінансового результату в 2017 році згідно пп. 140. 5. 6 ПКУ в редакції, що діє з 01. 01. 2017 р. , і в 2016 році згідно пп. 140. 5. 7 ПКУ в редакції, чинній до 01. 01. 2017 р. , приймається платником податку, який не здійснював контрольовані операції, тільки за підсумками відповідного податкового (звітного) року. Обґрунтування, що операція не є контрольованою і сума роялті підтверджується платником податку згідно з процедурою, встановленою ст. 39 ПКУ, надається вищевказаним платником на запит контролюючого органу під час проведення документальної перевірки за звітний період, за підсумками якого платником податку прийнято рішення про незбільшення фінансового результату. Дане роз’яснення наведено у листі ГФСУ від 31. 03. 2017 р. № 6611/6/99- 99- 15- 02- 02- 15.

За матеріалами ligazakon.ua