Як у Звіті про використання доходів неприбутківців відображати безповоротна фіндопомога

Формування доходів і витрат, які відображаються у рядках 1. 1- 1. 5, 1. 7- 1. 11 і 2. 1- 2. 3, 2. 5, 2. 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт), здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів. Загальна сума отриманого неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя і т. д. відображається в рядку 1. 6 Звіту з розшифровкою у відповідних рядках 1. 6. 1, 1. 6. 2 ГД (рядок переноситься сумарне значення рядка “Усього (6)” графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту) і 1. 6. 3 Звіту. Сума використаних неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя і т. д. відображається в рядку 2. 4 Звіту з розшифровкою у відповідних рядках 2. 4. 1, 2. 4. 2 ГД (рядок переноситься сумарне значення рядка “Усього (8)” графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту) і 2. 4. 3 Звіту. При цьому в рядку 1. 6 Звіту (і відповідно в рядках 1. 6. 1, 1. 6. 2 ГД і 1. 6. 3) відображається вартість фактично отриманих некомерційною організацією безоплатних надходжень активів (коробів, майна), товарів (робіт, послуг), у т. ч. надходжень на розрахунковий рахунок та/або в касу) у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань. Відповідно у рядку 2. 4 (і в рядках 2. 4. 1, 2. 4. 2 ГД і 2. 4. 3) відображається вартість фактично переданих безоплатно активів (коштів, майна), товарів (робіт, послуг), сум безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань, в т. ч. перерахованих з розрахункового рахунку (та/або виданих з каси). ІНК ГФСУ від 20. 02. 2018 № 691/6/99- 99- 15- 02- 02- 15/ІПК

За матеріалами ligazakon.ua