З – за боргів по ЄСВ застраховані особи втрачають страховий стаж

Починаючи з 2004 року для призначення пенсій на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ” страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Для отримання страхових виплат у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні страховий стаж у зазначеному порядку обчислюється з 2011 року. На це звертає увагу ФПУ. Періоди, за які в реєстрі відсутні дані про сплату ЄСВ, не враховуються і застраховані особи втрачають страховий стаж для призначення пенсій і відповідно не враховується заробітна плата за ці періоди. Аналогічно в соціальному страхуванні – якщо в розрахунковому періоді для страхової допомоги відсутні сплачені за застрахована особа внески, воно не отримує належної у повному обсязі компенсації втраченого заробітку у зв’язку із страховим випадком. Відповідно до законодавства, якщо у страхувальника є заборгованість по сплаті ЄСВ, сплачені страхувальником поточні суми ЄСВ зараховуються в рахунок погашення боргу у порядку календарної черговості його виникнення. З метою забезпечення законних прав застрахованих осіб ФПУ пропонує ініціювати зміни до законодавства про порядок обчислення страхового стажу та заробітку для призначення пенсій та надання виплат у системі соціального страхування за наявності у роботодавця заборгованості минулих періодів по сплаті ЄСВ. Необхідно повернути раніше діючу правову норму ст. 254 Кзпп, скасовану в 2003 році, яка визначала, що несплата підприємством, установою, організацією страхових внесків не позбавляє працівників права на забезпечення по державному соціальному страхуванню в повному обсязі. Адже провини працівника в цьому випадку немає.

За матеріалами ligazakon.ua