fbpx
Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141. 4. 1 ПКУ, за ставкою в розмірі 15% їх суми та за їх рахунок (пп. 141. 4. 2 ПКУ). Податок сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. Сума таких доходів та податку, що утримується і сплачується з них, визначаються виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого НБУ на день виплати таких доходів. ІНК ГФС від 02. 04. 2018 р. № 1328/6/99- 99- 15- 02- 02- 15/ІПК

За матеріалами ligazakon.ua