fbpx
Мінекономрозвитку оприлюднило проект Закону України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності». Основною метою законопроекту є удосконалення існуючого законодавчого поля, яке спрямовано на впорядкування суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності шляхом: • визначення понять: «матеріально – технічна база» та «особливості ліцензування»;• врегулювання питань отримання ліцензій у разі затвердження КМУ ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності;• заборони вимагання органами ліцензування надання документів у паперовому або електронному вигляді, що підтверджують внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій;• введення нової санкції за порушення у сфері ліцензування – зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;• введення порядку відновлення дії ліцензії, яка була зупинена ??органом ліцензування;• введення порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування про зупинення дії ліцензії;• врегулювання питань повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються тільки ті документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо представлені документи, що знаходяться в ліцензійній справі, на момент подання повторної заяви зберегли свою актуальність;• включення нових підстав для анулювання ліцензії (у разі визнання недієздатним, обмежено дієздатним, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим ліцензіата; наявності акта про усунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії порушень, що стали підставою для її зупинки)• виключення підстави для анулювання ліцензії в разі несплати ліцензіатом за видачу ліцензії;• уточнення переліку відомостей про ліцензування, що розміщуються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

За матеріалами ligazakon.ua