Залучений спеціаліст з охорони праці повинен бути навчений

Держгірпромнагляд зазначив, що на підприємстві з кількістю працівників не менше: – 50 осіб роботодавець створює службу охорони праці;- 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися на договірних засадах сторонні фахівці, які мають відповідну підготовку. «Відповідна підготовка» передбачає наявність трудового стажу роботи не менше трьох років та проходження навчання з питань охорони праці. Залучення фахівців на договірних засадах регулюється і здійснюється відповідно до вимог ЦКУ, оскільки в даному випадку особа – фахівець буде надавати певну послугу, а отже, фактично є фізичною особою – підприємцем. Отже, фахівець, що залучається на договірних засадах, для виконання функцій охорони праці повинен пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці як особа, що провадить господарську діяльність і зареєстрована в установленому законодавством порядку (лист від 16. 07. 2013 р. ).

За матеріалами ligazakon.ua