Затверджені зміни в Ліцензійні умови для посередників у працевлаштуванні за кордоном

28 лютого прийнято постанову КМУ “ПРО внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”, яким, зокрема, передбачено посилення соціального і правового захисту громадян України, які працевлаштовуються за кордоном, та відповідальність ліцензіатів за порушення вимог Ліцензійних умов. Прийняття постанови створює умови для врегулювання процесів, пов’язаних з веденням господарської діяльності з надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном, сприяє захисту прав працевлаштованих осіб за кордоном і посилення відповідальності ліцензіатів за порушення вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Запропоновані зміни містять конкретизовану інформацію про умови праці, роботодавці повинні обов’язково вказати в трудовому договорі (контракті), а саме відомості про: умови праці (в тому числі щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці), оплату праці (у тому числі щодо розміру гарантованої заробітної плати), відрахування із заробітної плати; тривалість робочого часу і часу відпочинку, термін дії трудового договору (контракту) та умови його розірвання. Найбільш значущим нововведенням є передбачення таких вимог до умов праці, як надання медичної допомоги, соціальне страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю в результаті нещасного випадку на виробництві або тимчасової непрацездатності та умов репатріації трудового мігранта. До укладання договору (контракту) про надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном клієнт ліцензіата отримує безоплатно достовірну інформацію про умови праці та умови проживання в державі працевлаштування. Тільки після цього ліцензіат може укладати з клієнтом письмовий договір про надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном. Таким чином забезпечується підвищення відповідальності посередника за надану інформацію та посилення захисту трудового мігранта від дій недобросовісних посередників. Ліцензіат зможе вести діяльність лише в нежитловому приміщенні, що належить суб’єкту господарювання на праві власності або користування. Постановою визначені також кадрові вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Офіційний веб – портал Мінсоцполітики

За матеріалами ligazakon.ua