Затверджено критерії для перевірок у сфері освіти

Уряд затвердив Постановою КМУ від 28. 02. 2018 р. № 127 критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями. Прийняття постанови має встановити системний підхід до проведення оцінки ступеню ризиків на практиці, буде сприяти вдосконалення та спрощення системи державного нагляду (контролю), підвищенню об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення заходів державного нагляду (контролю), а також більш ефективному та прогнозованого проведення заходів державного нагляду (контролю). Урядовий портал

За матеріалами ligazakon.ua