fbpx
Мінфін затвердив Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, складені на підставі листа 2005 – го року, присвяченого наказом про облікову політику, переліку елементів, що входять в склад облікової політики, і роз’яснень кожного з них за допомогою відповідних П(С)БО (наказ від 27. 06. 2013 р. № 635). Ці рекомендації можуть застосовуватися юридичними особами незалежно від організаційно – правових форм господарювання і форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства використовують міжнародні стандарти фінансової звітності). Підприємство самостійно на основі національних П(С)БО та інших нормативно – правових актів з бухгалтерського обліку визначає за погодженням із власниками або уповноваженим ними органом відповідно до установчих документів облікову політику підприємства, а також зміни до неї. У розпорядчому документі про облікову політику наводяться принципи, методи й процедури, використовувані підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, щодо яких нормативно – правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більше ніж один варіант, а також попередні оцінки, які використовуються підприємством з метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами. Однозначні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого документа включати недоцільно. Цим же наказом передбачено виключення із статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» Балансу сум авансових внесків з податку на прибуток.

За матеріалами ligazakon.ua