fbpx
Мінфін затвердив форму акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату (далі – акт). Підприємства, що переміщують товари через митний кордон України, складають акт у присутності посадової особи митниці ГФС, в зоні діяльності якої виявлено: • невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю;• пошкодження товарів, їх упаковки або маркування;• повну або часткову втрату товарів. Акт може складатися в 4 примірниках, при необхідності – в більшій кількості примірників (перший примірник призначений для підприємства, що переміщує товари через митний кордон України, другий – для митниці ГФС за місцем його складання, третій – для митниці ГФС призначення (якщо акт складається в зоні діяльності митниці призначення, третій примірник не складається), четвертий – для власника товару, додаткові примірники – декларанта, відправника, одержувача тощо ). Митниці ГФС, якими товари будуть декларуватися згідно з обраним декларантом (уповноваженою ним особою) митного режиму, в обов’язковому порядку будуть приймати акти, подані підприємствами, які переміщують товари, незалежно від місця їх складання і враховувати зазначену в них інформацію при визначенні додаткових форм та обсягу митного контролю з метою недопущення митних правопорушень. Водночас втратив чинність наказ Державної митної служби України “Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у необхідних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування” від 18. 11. 2002 р. № 630. Наказ Мінфіну від 15. 03. 2018 р. № 364

За матеріалами ligazakon.ua