fbpx
Аудиторська палата у ході роз’яснення порядку надання аудиторами та аудиторськими фірмами аудиторських послуг у формі експертиз зазначила наступне. У правозастосовчій практиці має місце розмежування висновку аудитора за результатами економічної експертизи і висновку судової експертизи. Аудиторський висновок не є висновком судової експертизи, яку може бути призначено лише судом і тільки після порушення провадження по справі. Чинне законодавство України не розглядає судову експертизу як вид підприємницької діяльності, тому аудитор може виконувати завдання судового експерта, які не суперечать стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати. Якщо аудитор залучається як судовий експерт, він є суб’єктом судово – експертної діяльності і в підсумкових документах експерта не може посилатися на виданий на його ім’я Аудиторською палатою сертифікат аудитора або свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, оскільки аудитор у подібній ситуації проводить відповідну роботу не в рамках аудиторської діяльності, а як судовий експерт (рішення від 27. 02. 2014 р. № 290/8).

За матеріалами ligazakon.ua