fbpx
Для забезпечення збереження життя, здоров’я і працездатності працівників роботодавець зобов’язаний при прийнятті на роботу і в процесі роботи організувати проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, а також з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства (п. 6. 3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26. 01. 2005 р. № 15). Внесення записів про проведення вступного інструктажу працівникам інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи на підприємстві, в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці вимог вказаного Типового положення не передбачено. Враховуючи зазначене, питання реєстрації вступних інструктажів з охорони праці з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, вирішується на розсуд керівника відповідного підприємства, що має бути відображено в нормативних актах з охорони праці , діючих на підприємстві, зокрема в положенні про навчання з питань охорони праці відповідного підприємства. Лист Держпраці від 14. 12. 2017 р. № 11854/4/4. 4 – ДП – 17

За матеріалами ligazakon.ua