fbpx
Міндоходів відзначило, що податковий агент при виплаті доходу у вигляді стипендії фізичній особі (студенту), яке за своїми релігійними переконаннями відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, відображає у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ серію та номер паспорта, у якому є відмітка про наявність права здійснювати платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків (лист від 30. 04. 2013 р. № 2618/5/99 – 99 – 17 – 03 – 03 – 16).

За матеріалами ligazakon.ua