Мінфін нагадав про можливі адмінпорушення бухгалтера

Мінфін у ході розгляду питання щодо адміністративної відповідальності бухгалтера повідомив наступне. Дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних почав бухгалтерського обліку, складання і подання у визначені строки фінансової звітності; організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадання і псування активів підприємства; забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства віднесені до повноважень головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства. У той же час відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, а також недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи. Відповідно до Купап адміністративним правопорушенням (проступком) (зокрема, і в сфері бухгалтерського обліку) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачена адміністративна відповідальність. До переліку адміністративних правопорушень у сфері бухгалтерського обліку, зокрема, можна віднести: порушення порядку ведення податкового обліку; порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового пенсійного страхування; порушення законодавства у сфері соцстраху від нещасного випадку; неповну або несвоєчасну сплату страхових внесків до фондів соцстраху на випадок безробіття та з тимчасової непрацездатності (лист від 26. 04. 2013 р. № 31 – 08410 – 07 – 10/13557).

За матеріалами ligazakon.ua