fbpx
Мінфін зазначив, що активи підприємства, що відображаються у балансі (в тому числі дебіторська заборгованість), поділяються на необоротні і оборотні. Тому якщо завершення розрахунків за договорами, за якими сплачуються підряднику аванси, планується протягом 12 місяців з дати балансу, то суми перерахованих авансів замовник відображає по статті Балансу «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» (код рядка 1130), в іншому випадку суми перерахованих авансів підрядникам відображаються по статті Балансу «Довгострокова дебіторська заборгованість» (код рядка 1040) (лист від 29. 04. 2013 р. № 31 – 08410 – 07 – 29/13727).

За матеріалами ligazakon.ua