fbpx
Мінфін зазначив, що сума амортизації дисконту емітованих облігацій нараховується одночасно з нарахуванням відсотка, що підлягає сплаті згідно з умовами випуску облігацій, та відображається у складі інших фінансових витрат з одночасним збільшенням балансової вартості відповідних зобов’язань. При нарахуванні амортизації на суму дисконту враховуються умови випуску облігацій і строк їх погашення (лист від 31. 10. 2013 р. № 31 – 08410 – 07 – 27/31749).

За матеріалами ligazakon.ua