Оплачуємо податок на прибуток за 2017 рік не пізніше 7 березня

Для платників податку на прибуток підприємств, починаючи з 01. 01. 2018, визначений єдиний термін подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що складається за звітний (податковий) рік – протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового ) року, незалежно від того, за який базовий звітний (податковий) період складалася податкова декларація – квартал або рік. Тобто граничний строк подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) 2017 є 1 березня 2018, граничний строк сплати податкового зобов’язання по податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) 2017 є 11 березня 2018. Разом з тим, згідно п. 1 рішення Правління НБУ від 13. 02. 2018 № 89 – рш “Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та банківської системи України у зв’язку з перенесенням робочих днів у 2018 році”, зокрема, перенесено дні роботи системи електронних платежів Національного банку України з 09 березня – на суботу 3 березня. Враховуючи це, з метою забезпечення своєчасності сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток, звертаємо увагу платників податків на необхідність забезпечення відповідних розрахунків з бюджетами з граничним терміном сплати 7 березня 2018. На це звертає увагу ГФС.

За матеріалами ligazakon.ua