Систему подачі електронної фінзвітності введуть з 2019 року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, на своєму офіційному сайті повідомила про те, що керівництво НКЦПФР, Проекту USAID “Трансформація фінансового сектора в Україні” та Програми підтримки пріоритетних напрямів українського фінансового сектору EU – FINSTAR підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо закупівлі і впровадження в Україні Системи фінансової звітності. Ключовими нововведеннями введення нової системи на українському ринку є єдине вікно подання фінансової звітності до фінансових регуляторів, високий рівень автоматизації збору та обробки фінансової звітності, ефективний і надійний аналіз фінансових показників компаній, швидке виявлення невідповідностей і помилок у фінансових звітах. Згідно з останніми змінами до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999 року № 996 – XIV, складати фінансову звітність з використанням таксономії МСФЗ за 2018 рік та подавати її до органів державної влади в єдиному електронному форматі зобов’язані підприємства, які представляють суспільний інтерес. До таких підприємствам Законом № 996 віднесені: емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів;банки; страховики; недержавні пенсійні фонди; інші фінансові установи та підприємства, які відносяться до групи великих підприємств. Нова Система дозволить здійснювати збір, обробку, перевірку та розкриття регулярної фінансової звітності підприємств в єдиному електронному форматі, і базуватися на поширеній у світі стандарті iXBRL. Запуск нової системи планується на 1 квартал 2019 року.

За матеріалами ligazakon.ua