Витрати на охорону праці: що змінилося

Уряд вдосконалив механізм фінансування заходів з охорони праці роботодавцем та ведення обліку витрат на охорону праці в системі бухгалтерського, податкового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Були затверджені зміни до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат” від 27. 06. 2003 року № 994. Такими змінами було встановлено: • формування витрат на охорону праці з урахуванням вимог національних П(С)БО або МСФЗ, а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Обсяг та джерела фінансування витрат на охорону праці визначаються в колективному договорі чи угоді;• забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту у відповідності з нормами, встановленими законодавством про охорону праці і колективним договором або угодою;• забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, лікувально – профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою відповідно до Кодексу законів про працю України, Закон України “Про охорону праці” і колективного договору або угоди;• проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Також перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат приведені у відповідність з чинним законодавством. З назви постанови та переліку заходів та засобів з охорони праці було виключено слова “, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат”. Зазначені зміни були затверджені постановою КМУ “ПРО внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року № 994” від 28. 02. 2018 р. № 134.

За матеріалами ligazakon.ua