Ремонт основного засобу починає амортизуватися після введення в експлуатацію

Мінфін зазначив, що витрати з будівництва (виготовлення), придбання і поліпшення об’єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об’єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом). Капітальні інвестиції обліковуються у складі незавершеного будівництва до введення об’єктів основних засобів в експлуатацію. До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Таким чином, незавершені капітальні інвестиції не є об’єктами основних засобів, обліковуються в окремій групі, а також їх вартість не підлягає переоцінці та амортизації. Також автори листа повідомили, що Закон про бухоблік, зокрема його вимога щодо обов’язку підприємств подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам), поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно – правових форм і форм власності, в тому числі і на неприбуткові організації (лист від 15. 04. 2013 р. № 31 – 08410 – 07 – 29/12008).

За матеріалами ligazakon.ua