Переназначают керівників навчальних закладів в об’єднаних громадах

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України надало роз’яснення щодо правомірності перепризначення керівників навчальних закладів в об’єднаних територіальних громадах (далі – ЗТВ). Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05. 02. 2015 р. № 157 – VIII визначено, що ОТО є правонаступником всього майна, прав і обов’язків територіальних громад, які об’єдналися з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраним такий ОТО. Так, в разі перейменування навчальних закладів У і коли залишають без змін їх штатні розклади, тоді в графу 3 трудових книжок педагогічних працівників вноситься лише запис про перейменування навчального закладу. При скороченні чисельності або штату працівників, ліквідації, реорганізації установ, закладів освіти, врегулювання трудових відносин здійснюється у відповідності з п. 1 ст. 40 Кзпп, з додержанням встановлених законодавством гарантій і прав педагогічних працівників. У разі згоди окремих працівників на переведення до іншого навчального закладу, врегулювання трудових відносин здійснюється у відповідності з п. 5 ст. 36 Кзпп, який передбачає можливість припинення трудового договору в порядку переведення працівника з його згоди на інше підприємство, в установу чи організацію. Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору (ч. 3 ст. 36 Кзпп). У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується (ч. 4 ст. 36 Кзпп). Тому, у разі утворення органу управління освітою у складі ОТО і передачі до сфери його управління навчальних закладів норма п. 5 ст. 36 Кзпп, яка передбачає можливість припинення трудового договору, для врегулювання трудових відносин з керівниками і працівниками цих навчальних закладів не застосовується.

За матеріалами ligazakon.ua